På grund af meget højt oxygen-tryk i maskinen under laserskæringen, bliver dele, der er mindre end 80mm automatisk fæstnet i pladen med micro joints.

Inden laserskæringen påbegyndes vil maskinen forsigtigt lave små broer/svejsninger som vil holde emnet på plads under skæring.

Efter endt skæring kan broerne nemt brydes og de små dele kan fjernes fra arket.

  • Der kan forekomme meget små grater fra micro joints’ene på delene, disse kan nemt fjernes med en lille fil.

  • Ved skæring af mange små dele vil du også modtage restmaterialet med delene i.

Fandt du dit svar?