Vi bortskaffer metalpladen, dine dele bliver laserskåret fra. Det betyder at du kun modtager selve delene og ikke restmaterialet. På den måde sparer du penge på fragten, da pakken vil veje væsentligt mindre.

100% af restmaterialet sørger vi for bliver genanvendt.

Fandt du dit svar?